Fakultātes tradīcijas

Sadaļā var būt novecojusi un nepilnīga informācija, kas drīzumā tiks atjaunota un papildināta!!!

Studentu skaita ziņā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte ir viena no mazākajām fakultātēm universitātē, bet tas nav traucējis izveidot un attīstīt savas tradīcijas. Ķīmiķiem ir sava studentu pašpārvalde, šajā organizācijā studenti darbojas brīvprātīgi, uzklausot un ņemot vērā pasniedzēju un citu studentu idejas, priekšlikumus un kritiku. Studentu pašpārvalde ir galvenie fakultātes pasākumu organizatori un tradīciju uzturētāji, lai katram studiju laiks ir skaistākais laiks visā mūžā, ko labprāt atcerēties pēc daudziem gadiem.


INFORMATĪVIE PASĀKUMI:

 

 


  • Pirms katra pasākuma fakultātes gaiteņos tiek izlīmēti plakāti, kuri aicina piedalīties ikvienu studentu un pasniedzēju, tādejādi nostiprinot “veselīgu” kontaktu starp studentiem un mācībspēkiem sportā un atpūtā.
  • Atvērto durvju dienās fakultātē ierodas potenciālie studenti, kuriem tiek demonstrēti iepriekš sagatavoti paraugdemonstrējumi ar sprādzieniem, liesmām, smaku un smaržu izdalīšanos, ļaujot skolēniem izdzīvot “alķīmiķu” periodu.


AKADĒMISKIE  PASĀKUMI:

 

 


 

  • Starptautiska zinātniskā konference – sadarbībā ar Lietuvas ķīmiķu biedrību rīkota starptautiska zinātniskā konference ar Latvijas, Lietuvas, Polijas un citu valstu studentu un lektoru jaunāko zinātnisko atklājumu prezentācijām.


IZKLAIDES PASĀKUMi:

 

 


  • Pirmā kursa iepazīšanās seminārs LODE – pasākums, kurā pirmo reizi tiekas visi pirmā kursa studenti un, palīdzot uzkopt Lodes muižas teritoriju, neformālā gaisotnē iepazīstas ar Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldi.

  • “Fukšu balle” – tradīcija, kura ir ne tikai pie mums, bet arī citur pasaulē – pirmkursnieku jeb fukšu iesvētības studentu kārtā. Šajā pasākumā vecāko kursu studenti rīko visdažādākos fizisko īpašību testus (slidotprasmi, iemaņas slēpošanā, vannas nobrauciens, u.c.). Tiek ievēroti principi, lai fuksēšana notiktu ar humoru un atrakcijām. Jaunajiem tiek iemācītas dažādas studentu dziesmas. Noslēgumā nosauc labākos fukšus, piešķir titulus, vislielākais neveiksminieks saņem gandarījuma balvu, noslēgumā – balle.

  • “ĶĪMIĶU DIENAS“ – svarīgākais pasākums visai fakultātes saimei. Šī tradīcija tika iedibināta jau tālajā 1967. gada maijā un aktivitātes ilgst nedēļas garumā, kurā notiek gan izglītojoši (Zinātnisko darbu konkurss, Eksperimentu demonstrētāju konkurss), gan sporta (Sporta spēles) un kultūras pasākumi (atpūtas pasākums ar dejām, dziesmām, konkursiem un Ķīmiķu dienu filmu). Pasākuma mērķis ir pateikties studentiem un atsaucīgākajiem pasniedzējiem par ieguldīto darbu, kā arī ļaut iepazīt profesorus un docētājus kā patīkamus sarunu biedrus, lai turpmākais mācību process būtu produktīvāks.


SPORTA PASĀKUMI:

 

 


  • “1. kurss – pārējie kursi, pasniedzēji” – pasniedzēju un vecāko kursu komandas “eksaminē“ 1. kursa vienotību un sagatavotību dažādās sporta disciplīnās: volejbolā, basketbolā, galda tenisā un mini-futbolā. Individuālie un komandu veiksminieki saņem balvas.

  • “Ķīmiķu dienu“ sporta spēles – notiek Ķīmiķu dienu nedēļas nogalē kādā no Latvijas kempingiem. Pirmās sacīkstes notiek sporta zālē, otrās – izbraukumā pie dabas. Studenti, pasniedzēji un citi interesenti sacenšas gan tradicionālos, gan netradicionālos sporta veidos, stafetes, u.c.
  • „Nakts Volejbols” – aizraujošs un jautrs pasākums, balstīts uz izjūtām, jo bumbu tumsā redzēt nevar, bet otrpus tīklam tā jādabū.