Stipendiju rokasgrāmata

Stipendijas

 1. klašu absolventi:

Vītolu fonds:

 1. klašu skolēni katru gadu no 15. janvāra līdz 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Papildinformācija http://www.vitolufonds.lv/pieteiksanas-stipendijai

Mecenātu stipendijas:

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju.

 • Stipendija “Ceļamaize” un “M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija”:

Latvijas Universitātes Fonda stipendija “Ceļamaize” domāta 12.klašu absolventiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, savukārt otra stipendija – “M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija” – ir paredzēta 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

Pieteikšanās stipendijai “Ceļamaize” 12.klašu abiturientiem notiks no 2015.gada 1.februāra līdz 10.martam (2015./2016.akad. gadam).

Pieteikšanās stipendijai “M.M.V.Petkevičš piemiņas stipendija” 12. klašu abiturientiem notiks no 2015.gada 1.februāra līdz 10.martam (2015./2016.akad. gadam).

 

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/celamaize-un-mmvpetkevics-pieminas-stipendija/

 

Novadu stipendijas:

 • Jelgavas novada pašvaldības stipendija:

Stipendija paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldībā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12.klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām kādā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/novadu-stipendijas/jelgavas-novada-pasvaldibas-stipendija/

 

 • Salaspils novada pašvaldības stipendija:

Stipendija paredzēta ikvienam Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases skolēnam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/novadu-stipendijas/salaspils-novada-pasvaldibas-stipendija/

 

 • Saldus novada pašvaldības stipendija “Medusmaize”:

Stipendija paredzēta ikvienam Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases vai profesionālās vidusskolas absolventam, kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/novadu-stipendijas/saldus-novada-pasvaldibas-stipendija/

 

 • Engures novada pašvaldības stipendija:

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē. Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/novadu-stipendijas/engures-novada-pasvaldibas-stipendija/

 

 1. kurss:

Mecenātu stipendijas:

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju.

 • LU dižmecenāta Kristapa Morberga stipendija:

LU Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt LU attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/kristapa-morberga-stipendija/

 

 • “Valpro” stipendija:

“Valpro” stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) eksakto zinātņu studentus, kuri ir labākie savā pētnieciskajā studiju jomā. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-stipendijas/eksaktajas-zinatnes/valpro-stipendija/

 

 • Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju stipendijas:

Latvijas Universitātes Fonda „Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju” stipendijas ir nodibinātas ar mērķi Latvijas augstskolu studentu vidū popularizēt studentu un studenšu korporāciju nozīmi un rosināt interesi par dalību korporācijās. Stipendijas piešķir spējīgiem un centīgiem Latvijas augstskolu studentiem, kas līdztekus studijām ir aktīvi dalībnieki Latvijas studentu un studenšu korporāciju dzīvē. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās notiek korporācijās.

 

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/korporaciju-stipendijas/

 

 1. kurss:

Mecenātu stipendijas:

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju.

 • LU dižmecenāta Kristapa Morberga stipendija:

LU Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt LU attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/kristapa-morberga-stipendija/

 

 • “Valpro” stipendija:

“Valpro” stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) eksakto zinātņu studentus, kuri ir labākie savā pētnieciskajā studiju jomā. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-stipendijas/eksaktajas-zinatnes/valpro-stipendija/

 

 • “Olainfarm” stipendija:

2012.gadā izveidotās “Olainfarm” stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus Latvijas Universitātes (LU) studentus. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-stipendijas/eksaktajas-zinatnes/olainfarm-stipendija/

 

 • Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju stipendijas:

Latvijas Universitātes Fonda „Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju” stipendijas ir nodibinātas ar mērķi Latvijas augstskolu studentu vidū popularizēt studentu un studenšu korporāciju nozīmi un rosināt interesi par dalību korporācijās. Stipendijas piešķir spējīgiem un centīgiem Latvijas augstskolu studentiem, kas līdztekus studijām ir aktīvi dalībnieki Latvijas studentu un studenšu korporāciju dzīvē. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās notiek korporācijās.

 

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/korporaciju-stipendijas/

 

Maģistri:

Mecenātu stipendijas:

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju.

 • “Valpro” stipendija:

“Valpro” stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) eksakto zinātņu studentus, kuri ir labākie savā pētnieciskajā studiju jomā. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās no 1.09. līdz 01.10. 2015. stipendijām 2015./2016.akad. gadam.

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-stipendijas/eksaktajas-zinatnes/valpro-stipendija/

 

 • Kurta Hāgena stipendija:

Pateicoties Rīgā dzimušā mecenāta Kurta Hāgena (1916-2000) Latvijas Universitātei novēlētajam 2,4 miljonu eiro kapitālam, tā augļi ik gadu  apdāvinātiem LU maģistrantūras un doktorantūras studentiem (izņemot pēdējā semestra studentus) dos iespēju gūt pieredzi kādā no LU sadarbības augstskolām Vācijā semestra studijās. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

informāciju par pieteikšanos 2015./2016.akad. gadam skatiet 2015.gada septembrī.

 

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/kurta-hagena-stipendija/

 

 • Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju stipendijas:

Latvijas Universitātes Fonda „Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju” stipendijas ir nodibinātas ar mērķi Latvijas augstskolu studentu vidū popularizēt studentu un studenšu korporāciju nozīmi un rosināt interesi par dalību korporācijās. Stipendijas piešķir spējīgiem un centīgiem Latvijas augstskolu studentiem, kas līdztekus studijām ir aktīvi dalībnieki Latvijas studentu un studenšu korporāciju dzīvē. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās notiek korporācijās.

 

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/korporaciju-stipendijas/

 

Doktoranti:

Mecenātu stipendijas:

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju.

 • Kurta Hāgena stipendija:

Pateicoties Rīgā dzimušā mecenāta Kurta Hāgena (1916-2000) Latvijas Universitātei novēlētajam 2,4 miljonu eiro kapitālam, tā augļi ik gadu  apdāvinātiem LU maģistrantūras un doktorantūras studentiem (izņemot pēdējā semestra studentus) dos iespēju gūt pieredzi kādā no LU sadarbības augstskolām Vācijā semestra studijās. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

informāciju par pieteikšanos 2015./2016.akad. gadam skatiet 2015.gada septembrī.

 

Papildinformācija http://www.fonds.lv/stipendijas/kurta-hagena-stipendija/

 

Informāciju sagatavoja Baiba Pērkone