Studentu pašpārvalde

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde ir Ķīmijas fakultātes studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija augstskolā.

Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt Ķīmijas fakultātes studējošo tiesības un intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās, veicināt izglītības un zinātnes attīstību Latvijā, reprezentēt fakultātes studējošos Latvijā un ārvalstīs, noteikt kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās institūcijās; veicināt studentu pašapziņu un personības attīstību, veselīgu dzīvesveidu, jaunatnes pilsonisko integrāciju un dalību sabiedrībā.

Jebkuram Ķīmijas fakultātes studentam ir tiesības darboties pašpārvaldē, iesniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli, uzdot jautājumus un saņemt atbildes, tāpat arī piedalīties sēdēs un uzlabot pašpārvaldes darbību

.