Studijas ārzemēs

Informācija drīzumā tiks atjaunota!

Erasmus


Filozofa, teologa un humānista Roterdamas Erasma (1465-1536) vārdā nosauktā Erasmus programma darbojas augstākajā izglītībā. Programmas pamatmērķi ir sekmēt kopīgās augstākās izglītības telpas izveidošanu Eiropā, dot augstskolām iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā, nodrošināt studējošo un mācībspēku apmaiņu, ļaujot tiem ne tikai papildināt zināšanas, bet arī dalīties pieredzē ar citu augstskolu studentiem.

Erasmus programmā piedalās 27 ES dalībvalstis, 3 Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), Šveice un Turcija.

Erasmus programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti – studijām un praksei. Erasmus programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu.

Erasmus paredz studenta studijas kādā no ES un EEZ partneraugstskolām un studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā. Studiju ilgums ir no 3 mēnešiem līdz vienam studiju gadam. Mobilitāte balstās uz Erasmus divpusējiem līgumiem, kuri tiek slēgti starp dalībvalstu augstskolām.

Vairāk informācijas LU mājaslapā:  Studijas ārvalstīs


Erasmus un Ķīmijas fakultāte

 

Starptautiskās sadarbības koordinators:

Asoc. prof. Anda Prikšāne
K.Valdemāra 48, 9. telpa
e-pasts: anda.priksane@lu.lv
Tālrunis: 67378730


Ķīmijas fakultātes partneraugstskolu saraksts:

University of Oulu (Somija)  mājaslapa

Stockholm University (Zviedrija) mājaslapa

University of Hanover (Vācija) mājaslapa

vēl…