Gribi studēt?

 

Fakultāte: Ķīmijas fakultāte
Iegūstamais grāds: dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā
Studiju programmas direktors: asoc. prof. Anda Prikšāne.
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 120 kredītpunkti
Studiju programma akreditācijas termiņš: 23.05.2019.
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene) – darba dienās, galvenokārt no 8:30 – 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju programmas ilgums: 6 semestri (3 gadi)
Studiju maksa gadā : 2000 EUR
Budžeta vietas : 65-70


Prasības uzņemšanai :

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE ķīmijā vai CE matemātikāKonkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetosĪpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam fizikā, ķīmijā un matemātikā (algebra, ģeometrija);
Papildu punkti: LU Jauno ķīmiķu skolas dalībnieki 2015. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus; LU Jauno ķīmiķu konkursa 1. – 3. vietas ieguvēji 2015. gadā papildus iegūst 50 punktus;
Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences ķīmijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2014. un 2015. gadā.

 Konkursa aprēķinu formulas:
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + situāciju analīze (4,5 x 100 = 450)) vai CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150) + pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu (1,5 x 100 = 150)), vai CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + situāciju analīze (4,5 x 100 = 450)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2,5 x 100 = 250) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2,5 x 100 = 250))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā vai matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Dienesta viesnīcas:

Dienesta viesnīca Buļļu ielā 5

Dienesta viesnīca Zeļļu ielā 8

Dienesta viesnīca Burtnieku ielā 1