Jauno ķīmiķu konkurss

Sadaļā ir novecojusi un nepilnīga informācija, kas drīzumā tiks atjaunota un papildināta!!!

Konkursa mērķi

 • rosināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un inženierzinātnēm,
 • iepazīstināt skolēnus ar studiju iespējām Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, rosināt skolēnus pēc vidusskolas absolvēšanas studijas tupināt LU ĶF,
 • palīdzēt sagatavoties skolēniem sekmīgai dalībai Latvijas ķīmijas olimpiādēs.

Konkursa norises kārtība

 • LU ĶF Jauno ķīmiķu konkurss 2010./2011. m.g. notiek pavisam 4 kārtās, no kurām pirmajās trīs kārtās var piedalīties ikviens skolēns, kas to vēlas, savukārt 4. kārta pavasarī norisināsies Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē
 • konkurss norisinās trijās klašu grupās: 8.–9. klašu grupa (var piedalīties arī jaunāki skolēni); 10.–11. klašu grupa un 12. klašu grupa. Jaunāku klašu skolēni var piedalīties arī augstāku klašu uzdevumu risināšanā
 • pirmās trīs kārtas ir ķīmijas uzdevumu risināšana, kur katrai klašu grupai internetā tiks publicēti uzdevumi (Latvijas Universitātes mājas lapā, www.lu.lv, sadaļā ‘Skolēniem’), kuriem atbildes būs jāieraksta piedāvātajās atbilžu lapās un līdz norādītajam termiņam (aptuveni 6 nedēļu laikā, individuāli katrai kārtai) jānosūta uz e-pastu kimijas_olimpiades@inbox.lv
 • katrai klašu grupai pirmajās trīs kārtās tiks publicēti 6 uzdevumi
 • skolēniem uzdevumu risināšanā un atbilžu rakstīšanā pirmajās trīs kārtās var palīdzēt arī ķīmijas skolotāji, vecāki, draugi u.c.
 • pēc kārtas beigām minētajā interneta adresē tiks publicēti pilni uzdevumu atrisinājumi
 • pavasarī labākie skolēni katrā klašu grupā pēc pirmo triju kārtu rezultātiem tiks aicināti vienas dienas ekskursijā uz LU ĶF un konkursa ceturto kārtu (individuālu uzdevumu risināšanu), lai noteiktu labākos Latvijas jaunos ķīmiķus katrā klašu grupā un apbalvotu konkursa uzvarētājus
 • vienlaikus ar konkursa noslēguma kārtu tiks rīkots skolu ķīmiķu komandu konkurss, kurā tiks aicinātas piedalīties tās 10 – 15 skolas, kuru skolēni būs izrādījuši lielāko aktivitāti konkursa pirmajās trijās kārtās.
 • papildus informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu kimijas_olimpiades@inbox.lv
 • pirmās kārtas uzdevumi tiks publicēti minētajā mājas lapā septembra beigās
 • papildus šim konkursam arī šogad tiek veidots Baltijas Jauno ķīmiķu konkurss (Baltic Chemistry Competition), kas ir starptautisks konkurss, kurā var piedalīties skolēni no Baltijas valstīm un citām konkursa dalībvalstīm. Šai konkursā uzdevumi tiek publicēti angļu valodā.

Konkursa rīkotāju vārdā:

LU ĶF 2.kursa maģistrantūras students Agris Bērziņš

LU ĶF doktorantūras students Kaspars Veldre

LU ĶF dekāns, asoc. prof. Jānis Švirksts

Uzdevumi pieejami LU mājaslapā.